COMENIUS INSTITUTE Montreal

Napsal Karel Funk (») 24. 3., přečteno: 83×
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

COMENIUS INSTITUTE Montreal
(Zaměření a programový rámec).


V roce 1992 uspořádala skupina montrealských intelektuálů několik přednášek na oslavu 400 letych oslav učitele národů, zakladatele metodické pedagogiky, exulanta a přesvědčeného světo-občana
Jana Amose Komenského.

Jsou dva aspekty Komenského odkazu, které mají trvalou platnost

* Komenského literární odkaz

a

*Příklad Komenského života

Čistě vědecké studium a rozbor Komenského literárního odkazu mohou nejlépe zpracovávat pedagogičtí historikové, filosofové, theologové, Comeniusologové a jiní vědečtí specialisté.

Montrealská skupina přijala jméno "Comenius Institute, Montreal" (CIM) a jejím cílem je čerpat poučení jak z Komenského písemného odkazu, tak i z příkladu jeho života. A potom se snažit oboje aplikovat na dobu přítomnou: Vytyčit jako cíl, ke kterému by měli směřovat jak jedinci, tak státy a národy, Komenského ideály vzdělání, mezinárodní spolupráce, bratrství lidí a spravedlnosti. Přispívat k porozumění jak mezi jedinci, tak i mezi širšími sociálními skupinami. (Ať už se jedná o skupiny etnické, o národy, o skupiny náboženské, politické atd.) Heslem je "POZNANÍM K POROZUMĚNÍ".

Přípravný výbor "Comenius Institutu Montreal" (CIM) si vzal za úkol zajistit spolupráci - a pokud možno členství - významných intelektuálů, businessmanů, kulturních a jiných veřejných pracovníků, pedagogů a dalších schopných lidí dobré vůle. Na svých schůzích si přeje vytvořit atmosféru, v které by se i antagonisté cítili dobře, kde nesouhlas by neznamenal o nic více, než věčné přednesení svého stanoviska.

"Comenius Institute, Montreal" (CIM) chce vytvořit platformu pro příslušníky různých národností, ras a náboženských přesvědčení, k vzájemnému poznávání jejich kulturního dědictví. Instrumentem poznání druhých by měly být především výchova: přednášky o literatuře, umění, filosofii, školství, historii, ekonomii, právních systémech, o zdravotnictví, o současné mezinárodní situaci.

 

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad

Komentování tohoto článku je vypnuto.