Období: květen 2016

Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a onlineZaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Jak zvládáme komunikaci a vcítění do dětí a starých lidí?

Karel Funk (») | 30. 5. 2016 | přečteno: 395×
Pro jednání s dětmi i starci by mělo platit: "Radostné srdce hojí rány, ale ubitý duch vysušuje kosti." (Kniha Přísloví). Převažující radost a harmonie by měly být naší životní povinností, už kvůli druhým. Existují totiž dvě základní potřeby duše: Být milován a být oceňován. Obzvláště to potřebují právě ti na počátku a na konci životního cyklu. Harmonie však není jen momentální nálada. Vyžaduje trojí usmíření: se sebou, s okolím a s Bohem. Napomáhejme k tomu nenásilně těm, kteří to potřebují. Napomáhání však nespočívá jen v komunikaci. Lidskou duší léčíme tím, čím jsme, ne co jsme nastudovali či co chceme propagovat. Jak hluboko vidíme do života, tak hluboko vidíme i do utrpení a do jeho pokorného přijetí či možností jeho zmírnění. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Feng šuej po česku aneb Feng šuej v našem okolí i nitru.

Karel Funk (») | 26. 5. 2016 | přečteno: 327×
Co je feng šuej? Asi něco trochu jiného, než jak to známe v dnešním převažujícím pojetí (čest výjimkám). Někteří s principy feng šuej pracují důvěryhodně, na jiné platí to, co napsal Jiří Holubec (LN 17. 1. 2009), totiž že zatímco feng šuej bývalo před tisíciletími hluboké umění života a smrti, osvojované dlouholetým asketickým a meditativním životem a pozorováním přírody, v dnešní éře New Age a komerční prefabrikované esoteriky se proměnilo k nepoznání. Či spíše: většinou se  zjednodušilo, zredukovalo až zdegenerovalo. Vyzobali jsme si z něho jen několik drobností, které se pohodlně uskute... číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Několik právě napadnutých aforismů o úloze srdce.

Karel Funk (») | 26. 5. 2016 | přečteno: 380×
(Vylíhly se mi snad v zamyšlení nad minulým textem o filmu Srdce.) číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a onlineZaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a onlineZaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Lidé rádi poslouchají lež. Spíše chtějí slyšet, co je pro ně pohodlné a nenutí je k bolestivému přehodnocování.; Mráz přichází - odkud že? Dosaďme sami, není to nic nového. Přituhne;

Karel Funk (») | 21. 5. 2016 | přečteno: 371×
Dále i na téma 11. září, chemtrails; hybridní válka proti Západu; plán na oslabení Evropy jejím přehlcením uprchlíky. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Jen o to, k čemu máme živý vztah, se můžeme dělit. - Ohniska štěstí letošního jara a léta.

Karel Funk (») | 21. 5. 2016 | přečteno: 301×
Lze plně uznávat argumenty waldorfského školství, že bezuzdné a nekontrolované dívání na televizi dětem škodí (dospělým ovšem taky). Zároveň ale nelze z vaničky vylévat i dítě. Zde tedy - neodhánět od televize dítě (ani sebe) obzvláště v téhle době nesmírně hodnotných pořadů ke Karlovi IV., k české státnosti či k záhadnému středověkému Woynichově rukopisu. Dokonce jsme se mohli dozvědět o oněch úžasných mysteriích kolem projekce Karlova mostu a jeho věže, a to od těch nejrenomovanějších badatelů jako byli Vratislav Jan Žižka, Milan Špůrek (jeho knihu Praga Mysteriosa vřele doporučuji) či Arnošt Vašíček. I o esoterice architektonického rozvržení Prahy Karlem IV., což též činí Prahu zcela ojedinělým městem, o dávném proroctví Sad Bayů o budoucím městě Prayaga - Praha s průduchem do nebeských sfér, a mnoho dalšího. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Co si o sobě jednotlivé národy nechtějí přiznávat.

Karel Funk (») | 19. 5. 2016 | přečteno: 369×
Z mailů: KF: K tv pořadu o národních klenotech. Byl vzácný i tím, že krom jiného tam ukazovali nevyčíslitelně cenné veliké gotické obrazy a říkali, že Husiti jich poničili 95 %. Mj. prý někde tehdy pálili vzácné knihy a ta vatra hořela nepřetržitě tři dny a noci, tolik toho spálili jen v jedné oblasti. Tohle o nás nepochybně vědí víc Germáni než my. Nepamatuju si už, jak obrovský počet klášterů a památek Husiti zlikvidovali. Jistě většinu. V průvodcích se o tom kulantně zmiňuje, že to či ono "zaniklo za husitských nepokojů". Tady si nemůžeme stěžovat na zlé cizí nepřátele, byli to v tomto případě Češi. Nelze se divit, že na jih od našich hranic se říká "Blbej jak Husita". Mnohé z dějin před sebou tajíme, ale přeci jenom už je i odvaha nějakou tu ostudu zveřejnit. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Solidní(nější) cesta bývá delší. Schwarzenberg: Starosti mně dělají spíše naše prázdné kostely než jedna plná mešita.

Karel Funk (») | 15. 5. 2016 | přečteno: 301×
Karel Schwarzenberg politiku ještě neopouští a se svým nástupcem v čele TOP 09 Miroslavem Kalouskem je spokojen, protože se Kalousek vyvíjí a strana jde pomalu nahoru. I když u lidí přetrvává obliba Andreje Babiše. Schwarzenberg to řekl v rozhovoru pro Právo. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Několik známých i neznámých poznatků o Karlovi a jeho hradu, podle různých zdrojů.

Karel Funk (») | 13. 5. 2016 | přečteno: 341×
Karlštejn je neobvyklý nejen historickým významem, ale i mohutností a důmyslným architektonickým zpracováním.  Karel ho založil pravděpodobně roku 1348 jako český král, pět let před korunováním na římského císaře. Hrubá stavba trvala deset let. Úlohou hradu bylo střežení korunovačních insignií a nejcennějších relikvií říše římské. Kromě dobře voleného přírodního okolí a kromě Karlova ducha střežila hrad a jeho klenoty i zbrojní čeleď a 42 rytířů (opět číslo s hlubokým mystickým významem). V době husitských válek sem byly do úschovy převezeny i české korunovační klenoty. Zůstaly tu, až na krátké přestávky, skoro dvěstě let. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

VZNÁŠEJÍCÍ SE POSTAVA NAD HRADEM KARLŠTEJN; Souvislost hradu se svatým Václavem...

Karel Funk (») | 13. 5. 2016 | přečteno: 450×
Ludwig hrabě Polzer-Hoditz, osobní přítel a žák dr. Rudolfa Steinera, byl bytostně spjat nejen s jeho duchovní vědou, ale i s Čechami a mnohými Čechy. Z jeho třinácti scénických „Osudových obrazů z doby mého duchovního žákovství“ vyberme osmý. I když se odehrává ve Svatováclavské kapli pražského Chrámu svatého Víta, uvede právě Karlštejn do ideových souvislostí se svatým Václavem. Staneme se svědky slibu, který zde hrabě učinil 26. října 1932 spolu s Maňou Brabínkovou, jež s ním byla hluboce spjata. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Esoterní význam čtyř žen Karla IV.

Karel Funk (») | 13. 5. 2016 | přečteno: 419×
Přenesme se do doby krátce před druhou světovou válkou k výňatkům  z tehdejšího samizdatu, podaného veršovanou formou. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

I v tom o řadu desetiletí napřed. - V jižních Čechách žil člověk, který ovlivnil chod Evropy.

Karel Funk (») | 13. 5. 2016 | přečteno: 315×
T. G. Masaryk – významný podporovatel sjednocení EvropyPublikováno 1. 5. 2016 | Autor: P. Štěpán číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

NAŠE ŘEČ A VESMÍRNÉ SÍLY LOGU. Souvislost s éterickým tělem a s povahou.

Karel Funk (») | 12. 5. 2016 | přečteno: 406×
I když čítáme, že lid praotce Čecha hledal krajinu, bohatou na ryby, lovnou zvěř či mléko a strdí, byly hlavní důvody pohybů kmenů a národů v prvním  tisíciletí jiné. Národy si spíše intuitivně hledaly  krajinu, která  by svým  rázem ladila  s jejich  povahou,  ale i s astrologickými  vlivy. Zjednodušeně lze říci, že vyspělejší národy se posouvaly směrem západním, mladším národům vyhovovaly oblasti východnější (i rozdíl mezi Slovany samotnými o tom svědčí -  viz odlišná zralost Čechů a Rusů). Podobně náhodné není ani utváření řeči. I ono probíhalo v plynulém souznění s příslušnými  duchovními  bytostmi, stojícími za jednotlivými  národy. Povahu  si člověk nese hlavně v těle éterickém (životním, pránickém). Slovo mateřské řeči má proto tvůrčí moc, která formuje rytmus éterického těla stoupáním a klesáním šťáv mízního oběhu. Éterické  tělo se projevuje mízní,  lymfatickou  soustavou. Tu  má  každý národ  jinak utvářenou a uzpůsobenou právě silám, které  vytváří a které ho pak charakterizují. Podle  povahy  mízního oběhu, související  s éterickým  tělem, se  dítě postupně vžívá do své národní  povahy  této inkarnace. Účinek řeči na ducha i duši člověka  je určen silou tvořivých prvků, které určitá řeč obsahuje. Štávy lymfánního systému v těle proudí jinak, vyrůstá-li dítě v řeči slovanské, germánské nebo románské. číst dál