VOLNÉ MYŠLENEK POVÍVÁNÍ - III/VI: TÁHNOUT MUSÍ KOMÍN, FAJFKA A KOMUNISTI; KAM DOLETĚL GAGARIN A CO VYŘÍDIL NA MĚSÍCI A MEZI HVĚZDAMI?; DÉMONICKÉ ZASVĚCENÍ PRO NEJVYŠŠÍ ZLO XX. STOLETÍ

Napsal Karel Funk (») 9. 10. 2019 v kategorii Práce na svém vývoji, přečteno: 293×
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

 

Aby komín táhnul, je třeba ho očisťovat od nánosů černých sazí. I fajfka se musí čistit, aby táhla. Jsme dnes ovšem zvyklí, že na všecko máme někoho: Netáhne komín? Zavolejte kominíka. Mám teplotu? Volám pohotovost. Nezvládám nevěru partnera? Zavolejte nějakého psycho-servisáka. Dítě ve škole zlobí? Učitel by potřeboval vynadat. Atd. (Mimochodem - nepíšu jen teoreticky - náš komín jsem z okýnka na půdě vymetal štětkou na svazku drátů celé roky, poprvé ovšem tak důkladně, že sazí byla i plná kuchyň, ba otec, který nesnášel Louise Armstronga, se mu v tu chvíli velice podobal.)

 

.oOo.

 

Bude krásné, až budou naše nitra průzračná a přístupná vanutí vyšších bytostí. Čeho všeho (lépe říci nadbytečného než zlého), jakých sazí se někteří můžeme v sobě zbavit? Je toho mnoho a proto si vyhledávejme a probírejme vždy jen po částech, aby nás to tolik nevyděsilo. Nelze vše napravit hned, bývá té práce na celý život (a ne jeden) – ale tím krásnější, protože je to užitečné pro nás i pro svět. Můžeme prosit svého Anděla Strážce o naše neviditelné vedení, poučování, inspirace, napomínání formou svědomí, posilu, naději…

.oOo.

 

Bolest vytváří v našem nitru místo, prostor, kde lze prožívat (zachycovat) hodnoty. Bolest prohlubuje a hledá cesty, oproti pohodě, která nehledá, jen užívá.

.oOo.

 

Vykládat komunistům či jejich stoupencům o svědomí je jako vykládat slepému od narození o barvách.

Viz třeba:

https://nazory.aktualne.cz/glosa-nechcete-totac-zavedte-stb-a-vratte-stalina-na-letnou/r~6c6aa674ea7911e984260cc47ab5f122/?utm_source=atlasHP&utm_medium=dynamicleadbox&utm_content=default&utm_term=position-4&utm_campaign=Aktualne

.oOo.

 

Při čtení o zvěrstvech komunismu je dobré si uvědomovat, že toto hnutí si s sebou nese všechna spáchaná zvěrstva ve svém egregoru (vytvořeném elementálu) – v kolektivní paměti, ovšem ne jako pocit viny. Spíše jako inspiraci, pokud by nastaly pro ně opět vhodné podmínky. Projevilo se to v padesátých letech, částečně i po roce 1968. Tento egregor trvá podprahově, neprojeveně dosud, tedy si nedělejme iluze, že v případě vítězství a plného uchopení moci by se naši komunisti chovali jinak. I přes nynější přívětivější masku (nechtějí odpuzovat voliče) se dosud jasně nedistancovali od zvěrstev tohoto hnutí, která nazývají eufemisticky „chyby a přehmaty“.

Nenávistný G. Husák posílal Václava Havla a další disidenty na propadliště dějin. Krom komínu a fajfky však táhnou i komunisti – právě do toho propadliště. Tedy –

BEZ KOMUNISTŮ NA VĚČNÉ ČASY A NIKDY JINAK!

.oOo.

 

Na Splzově je při silnici umístěný plakát přes celý domovní štít v ohromné velikosti, vyvolávající do dáli heslo:

KOMOUŠE NEVOLÍM A NIKDY NEBUDU!
Dal si ho tam majitel motorestu - Jaroslav Kočvara. Byl to prý vždycky rebel. Tohle se mu taky povedlo - všem od Prahy přijíždějícím výletníkům do hor hlásá svůj jasný názor, ať si to v kopcích pak taky promyslí a zpracují.

.oOo.

 

Petr Ulrych natočil 21. srpna 1968, pár hodin po invazi cizích vojsk, protestní písničku, která šla okamžitě do vysílání rozhlasu. Klobouk dolů.

Pět let před tím, v roce 1963 natočil Gustav Brom se svým orchestrem stejně pohotově jinou písničku: servilní patolízalskou Dobrý den majore Gagarine. Zde jsem nesmekal. Dejme tomu, že komunista Gagarin byl odvážný, že do toho sednul (spíše byl vecpán). Jde tu ale o jiné nesmysly, které nám tehdy většinou ušly. Zpívá se tam: „...tak jsme se konečně dočkali. Celý svět připil vám rudým vínem, lidé vám zezdola tleskali. Vyřiďte prosím na měsíci, vyřiďte mezi hvězdami...“. Tedy Gagarin mezi hvězdami? Leda těmi rudými pěticípími. Uvažujme konkrétně: Gagarin obletěl zeměkouli ve výšce 102 kilometrů. Poloměr zeměkoule je 6378 kilometrů. Tedy vyletěl jen do výšky cca šedesátiny zemského poloměru. - Střední vzdálenost k měsíci je 384 400 km, tedy skoro čtyřistakrát větší, než Gagarin vylétl. - Vzdálenost k našemu slunci je 150 milionů kilometrů, tedy 1,500.000krát delší než vyletěl Gagarin. - A nejbližší hvězda Proxima Centauri? Bylo by to číslo se stovkami míst, tedy si to přibližme jinak: Z měsíce k nám letí světlo cca 1 a čtvrt vteřiny. Ze slunce cca 8 a půl minuty. A z nejbližší hvězdy přes 4 roky. Od Gagarinovy kosmické lodi k nám světlo doletělo za nepatrný zlomek sekundy, cca za jednu třítisícinu vteřiny. Brom tedy odvedl pro prolhanou bolševickou propagandu skvělou práci. (Když jsem měl před mnoha lety možnost poznat jeho skvělou maminku paní Marii Frkalovou-Chmelovou v jejích asi 95 letech – produchovnělá duše, pracující denně u svého oltáře za lidstvo, píšící básně aj., raději mluvila o svém druhém synovi v Německu.)

.oOo.

 

Sergej Olegovič Prokofiev (v Německu Prokofieff)  - spirituální badatel, vnuk skladatele: „...Má-li být bolševismus, jakožto nejničivější projev zla ve XX. století, jednou skutečně v lidstvu přemožen, pak se musí – z duchovního hlediska - stát prvním krokem k tomu jeho dokonalé duchovní poznání. Neboť začátek jeho přemožení může být učiněn jen v lidské duši usilující o skutečné, pravdivé sebepoznání. Jenom ten, kdo zcela překoná jeho síly ve vlastní duši, nepropadne již nikdy jeho vlivu, ať by se tento vliv projevoval v naší době či v budoucnu v jakýchkoli skrytých či zamaskovaných formách.

...Jsouce protiobrazem pravého zasvěcení, byly tyto /komunistické myšlenky/ způsobilé zničit v duši rychle a efektivně vše, co bylo spojeno s city jako láska, soucit, svědomí, obětavost, co jedině činí z člověka lidskou osobnost v plném smyslu. To vše se při bolševickém zasvěcení důsledně nahrazovalo mechanickým vzájemným působením chladné, abstraktní intelektuálnosti a bestiálni vůle, schopné jakékoli krutosti i zločinu, aby se dosáhlo cílů vytyčených, nejčastěji anonymním způsobem, výše postavenou stranickou instancí. Taková je podstata současného zasvěcení zvířete, v důsledku čehož duch absolutního zla, duch Sorata, zabíjeje lidskou duši a zaujímaje její místo, měnil člověka ve svůj poslušný nástroj.

Možno říci: Způsobem opravdu ďábelsky geniálním dokázali bolševici využít nejtěžší politické krize, vyvolané v Rusku 1. světovou válkou. Neboť bez ní by Lenin a jeho přívrženci nikdy nemohli uchvátit moc. Proto měl hluboce pravdu Rudolf Steiner, když nazval bolševiky výplodem největší evropské tragedie - První světové války...

Pavěda založená Leninem, nazvaná později „leninismem“, měla jako svůj hlavní cíl vytvořit v osobě bolševika uměle „nového člověka“ - zakladatele dosud nebývalé lidské rasy. Pokusíme-li se představit si adekvátní obraz toho, čím se měl stát tento „nový člověk", musíme mít na zřeteli slova Rudolfa Steinera o tom, že v bolševismu máme co činit se zvláštním zasvěcením strašné démonické síly, zasvěcením pocházejícím ze samé propasti, tj. ze sféry působení apokalyptického zvířete. V přednáškovém cyklu o Janově Zjevení, konaném r. 1924 pro kněze Obce křesťanů, poukázal Rudolf Steiner přímo na to, že skrze bolševiky působil sám Sluneční démon – Sorat...

Zde se však musíme otázat: Jakého rázu bylo zasvěcení bolševiků a v čem spočívalo? Neboť, jak známo, oni byli všichni bez výjimky přesvědčenými materialisty a ateisty a v důsledku toho nemohlo být jejich zasvěcení založeno na vědomém spojení s tím démonickým světem, odkud toto zasvěcení pocházelo. Ale nicméně bylo jejich zasvěcení takové, že se jeho stoupenci postupně zbavovali lidského já a stávali se poslušnými nástroji démonických bytostí, jimž sloužili.

Jak se takové zasvěcení prakticky uskutečňovalo a v jakých konkrétních formách se projevovalo, mohli zvláště dobře pozorovat ti, kteří - podobně jako autor těchto řádků -, jsouce již anthroposofy, prožili své mládí v Rusku ještě za bolševického režimu.

Komunistická strana Sovětského svazu“ byla od samého začátku organisována podle zcela určitého principu, který určoval a přísně reguloval jakýkoli služební postup jejích členů, tj. jejich převedení na stále vyšší postavení v hierarchické struktuře stranické nomenklatury. V tomto principu lze spatřovat založení infernálního, zcela ahrimanského zasvěcení. Mechanismus tohoto procesu spočíval v tomto: Zpočátku postavila nějaká výše stojící stranická skupina před jinou, níže stojící stranickou skupinu určitý úkol, spočívající v realisaci toho či onoho programu. V tomto programu byly formulovány konkrétní cíle strany v dané etapě „komunistického budování“, které musila uskutečnit „v nejkratším termínu" stranická skupina stojící níže nebo celá řada skupin. V programu byly stanoveny i základní směry, podle nichž bylo možno vytyčeného cíle dosáhnout. Naproti tomu konkrétní cesty a jednotlivé praktické kroky, které měly vést k dosažení toho cíle, v programu určeny nebyly, jsouce ponechány vlastnímu uvážení samých členů skupiny. Aby je našli, potřebovali ti nižší členové určitou inspiraci. A jelikož byly všechny cíle a úkoly vytyčené jim stranou vždy rázu ahrimanského, mohla být taková inspirace, která jim jedině dovolovala dosáhnout cíle, inspirací jen čistě ahrimanskou. Tím způsobem bolševici, ve svém horním vědomí o Ahrimanovi nic nevědouce a nemajíce v tom směru žádné podezření, obraceli se na něho neustále o pomoc a radu a také je dostávali, měníce se tím v jeho nejdůslednější a nejvěrnější služebníky. Neboť, podle slov Rudolfa Steinera: „Tyto stranické programy odpovídají v duchovním světě bytostem; a následkem toho se stávají ti, kteří se svazují se stranickým programem, stoupenci, služebníky určité bytosti v nadsmyslovém světě.“ Služebníky takové mocné démonické bytosti se stávali i bolševici v procesu svého zasvěcování.

Z tohoto hlediska nabývají zvláštního význam všechny „rituální" schůze bolševiků a především stranická shromáždění a sjezdy na všech úrovních.

Rudolf Steiner se jednou vyjádřil o všech takových shromážděních materialistů velmi radikálním způsobem: „Proč se např. konají tato shromáždění /stranické sjezdy, schůze, školení atd./ materialistů? Konají se, aby se zaklínal, vyvolával čert [Ahriman]! A tak tomu je v doslovném smyslu; jen to lidé nevědí." Uvedená slova byla vyslovena čtyři a půl roku předtím, než bolševici uchopili v Rusku moc.“

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad

Komentování tohoto článku je vypnuto.