Přednáška RS - Luciferská minulost, ahrimanská budoucnost.

Napsal Karel Funk (») 27. 1. v kategorii Pohledy na svět jinak, přečteno: 161×
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online


https://christian-rosenkreutz.webnode.cz/templari/

Je to moc cenná přednáška. Akorát bych ji nenazval podvodem, to dnes zavání těmi alarmistickými konspiračními teoriemi, že všechno je jinak a za vším je někdo, kdo tahá za provázky. Škoda, že se to nedá gramaticky opravit, je tam tolik chyb - tím se ovšem vyznačuje řada textů, psaných či předkládaných nynějšími antroposofy (např. Ant. rozhledy - nevím jak teď, ale zpočátku velmi). (Něco jiného je přehlédnutý překlep a něco jiného pravopisná chyba - a taky něco jiného osobní mail - anebo text pro veřejnost.) Kamarádka mi po přečtení mj. napsala: "Ten člověk snad neví, že jsou taky čárky, a nač tolik pomlček?" Myslím, že žádná jiná oblast není tak povýšená nad zvládnutí a respektování jazykových pravidel, jako česká antroposofie a pak některé úpadkové skupiny zejména na internetu (komunisti, okamurovci, proruské texty aj.), čímž je nechci klást hodnotově na roveň.

Jsou to texty cenné obsahem, ale jazykovým zpracováním do češtiny nemohoucí, tedy invalidní (forma by měla důstojností odpovídat obsahu), takže například neovládají ani psaní řadových číslovek, kde se dává za číslovku tečka, tedy vídáme například 5tý apod. Je to přístup zcela neantroposofický, mentálně lenivý. Připomíná to Stalinovu tezi, že proletariátu stačí se nějak dorozumět, tedy nač ovládat pravopis. Jak vytříbený jazyk i psaný projev měli například pánové Jan Dostal či Zdeněk Váňa.

Ještě k oné přednášce: Někdy se u RS setkáváme s tím, že o tématu pojednává jen z určitého úhlu (jinak to ovšem často nejde). V jiné přednášce RS osvětluje věc z jiného pohledu - že část vlivu L. a A. v sobě potřebujeme mít. Lucifer - zjednodušuji - pro nadšení k hodnotám, Ahriman mj. ke střízlivosti a neulítávání, a ty dva samozřejmě musí držet Kristův vliv uprostřed. Někteří antroposofové s těmito poznatky šermují podle svého, jedni například "smetou" Ameriku jako jen ahrimanskou (což je jejich ahrimanský zjednodušující přístup), druzí označí úsilí Václava Havla jako luciferské, apod. Ostatně – někteří antroposofové starší generace byli kdysi stejně tak zapálenými členy KSČ, kteří se po Listopadu jen rekvalifikovali na něco lepšího, ale se stejnými zatuhlými přístupy (znám to i z Písku). Mimochodem – je dnes v módě se strefovat do VH, podezírat ho ze spolupráce s StB apod. Je to nervozita těch, kdo na jeho morální étos nepostačují. Ostatně, nebýt jeho a některých jemu podobných disidentů, asi by si tito dnešní udatní hrdinové, co jsou nade vším, ani neškrtli – svobodu přinesl svou obětí (mohl si žít na Západě ze svých honorářů a ne se nechat pět let zavírat a osočovat). Obzvláště v tomhle účelovém subjektivním šermování či naopak "oceňování" někoho mravně retardovaného (Zemana a Putina jako prý tvůrců nové slovanské epochy ap.) vyniká jisté křídlo AS. Je ale potěšující, že porůznu se dnes pěstuje antroposofie zcela nedogmaticky a živě - v neformálních kroužcích a setkáváních, vedených spontánně ve smyslu RS, v kroužících, kde se členství v AS nezkoumá. Odtud může vzcházet nová tvořivost tam, kde účastníci žijí a pracují.  

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad

Komentování tohoto článku je vypnuto.