Meditace

Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

NITERNÁ RADOST, ÚLEVA A ZNOVUZROZOVÁNÍ V KRÁLOVSTVÍ KONTEMPLACE – SLUNCE V ZENITU

Karel Funk (») | 12. 9. | přečteno: 91×
"Boží láska mluví ke mně v ptácích a potocích, ale také zpoza hluku města mluví ke mně Bůh ve svých úsudcích, a všechny tyto věci jsou semena, která mi posílá jeho vůle. Jestliže tato semena zapustí kořeny v mé svobodě a jestliže jeho vůle poroste z mé svobody, stanu se láskou, kterou Bůh je, a má sklizeň bude jeho slávou a mou radostí. - Když budu s radostí souhlasit s jeho vůlí, když ji budu konat s veselostí, budu mít jeho lásku ve svém srdci, protože má vůle je teď stejně velká jako jeho láska a já se stávám tím, co je on, a on je láska. A když přijmu od něho všechny věci, přijmu do své duše jeho radost, ne proto, že věci jsou to, co jsou, ale proto, že Bůh je ten, který je, a jeho vůle chtěla ve všech věcech mou radost." (Thomas Merton) číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

MODLITBA k vyšším hierarchiím

Karel Funk (») | 31. 3. 2018 | přečteno: 332×
Přítel pan Karel Jirka sestavil tuto vzácnou modlitbu, kterou lze denně nebo často vykonávat. Podstatný je zde postoj úcty, odanosti a vděčnosti. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Spíše k postupnému promeditování: PLANETA ZEMĚ JAKO GIGANTICKÁ REFLEXE ČLOVĚKA; CO K NÁM MLUVÍ V TÉTO DOBĚ Z NITRA?; SKTYTÉ DĚJE KOSMU, ZEMĚ A ČLOVĚKA

Karel Funk (») | 21. 1. 2018 | přečteno: 294×
Duše naší planety je nyní s námi. Po letním výstupu k nebesům a jejich vznešeným hierarchiím, kterými byla duchovně oplodněna, sestoupila zemská Matka v zimě plně do svého fyzického těla, do zemského globu. Je zcela uvnitř něho. Pevně v něm spočívá. Spolu s ní se i elementární bytosti vrátily z vnější přírody pod zemský povrch, kde jakoby uspány sní svůj zimní sen.  Vše ztichlo, Země zadržuje svůj niterný dech, svou vnitřní sílu. I lidské cítění se zklidnilo a člověk se snáze koncentruje k vnitřní práci. Zima je proto i nejpříznivější dobou k realizaci osvětových a duchovních činů. I mráz venku je blahodárný. Zamezuje přílišnému psychickému rozpínání a slučování s přírodou. Konsolidované síly Země pomáhají v zimě člověku snáze se koncentrovat do nitra a lépe tvořit z nitra navenek. Sněžný příkrov zakulatil vnější tvary a hrany, i lidské nitro je mírnější, méně vyhrocené k agresi. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

2. MYŠLENKY O LÁSCE

Karel Funk (») | 9. 10. 2016 | přečteno: 355×
Láska není rozkochaný, upovídaný a do sebe zahleděný cit, ale postoj, připravenost k pomoci, k harmonizaci okolí, k moudrému vhledu do věcí, lidí a událostí,  k vykonání něčeho dobrého, do čeho se jiným nechce. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

1. MYŠLENKY O MEDITACI

Karel Funk (») | 8. 10. 2016 | přečteno: 363×
Meditace není stahování Ducha do sebe, ale uvědomování sebe v Duchu. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Pohledy do nitra Země.

Karel Funk (») | 3. 6. 2015 | přečteno: 504×
Krystaly našich činů a krystaly země. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Horská slunovratová meditace.

Karel Funk (») | 3. 6. 2015 | přečteno: 402×
Zapadly doby dívčích horských halekaček. Zapadly i doby, kdy na sebe z vrcholů tatranských či jiných kopců pokřikovali bačové. Zvuk se dobře nesl přes údolí, z jedné hory na druhou. Jejich bílé košile svítily na vrcholcích v žáru poledním i za soumraku. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

SEBEREFLEXE II

Karel Funk (») | 28. 12. 2014 | přečteno: 552×
SEBEREFLEXE I  byly uvedeny na těchto stránkách 7. prosince 2014. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Ranní a večerní průpovědi.

Karel Funk (») | 16. 12. 2014 | přečteno: 569×
Průpovědi Dr. Rudolfa Steinera číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

TÝDENNÍ VEČERNÍ MEDITACE A SEBEREFLEXE, týden do 23. listopadu 2014

Karel Funk (») | 19. 10. 2014 | přečteno: 517×
Milí přátelé, čtenáři těchto stránek. I od jarní rovnodennosti 2014,  což je i začátek magického roku, začínáme nový, již čtvrtý cyklus našich společných meditací. I pro tento rok využíváme návrhu či nápadu jedné čtenářky, která opět vyhledala dost citátů z napsaných myšlenek,  zachycených na této zemské úrovni v publikacích individuality nesoucí „letos“ (= v nynější inkarnaci) jméno Karel Funk. I při nejvyšší úctě k velikánům, v prvních cyklech na tomto místě citovaným, mi tato volba poskytne jednu výhodu: do takových námětů k meditaci se mohu vnořovat s větší vřelostí a sdílností, s větší účastí a živostí své duše a ducha, protože mi jsou stále blízké a povědomé. Pokusím se jejich obsahy, tak jak byly zažity, naplno sdílet s vámi. Budou to nejen meditace ve smyslu niterného zaznívání jednoho pojmu či myšlenky, ale i sebereflexe, sebezpytování, uvědomování si základních duchovních pravd ve svém pozemském životě. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Nejde nám meditace? To by byla škoda. Prosluňme ji.

Karel Funk (») | 18. 9. 2014 | přečteno: 561×
/přepracovaný starší článek/ číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Jedno z nejvzácnějších cvičení.

Karel Funk (») | 26. 8. 2014 | přečteno: 665×
Účinná a oživující ranní meditace číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Modlitba

Karel Funk (») | 16. 8. 2014 | přečteno: 517×
Můj Pane, tolik času jsem v tomto životě promarnil toužením po pomíjivostech, blouděním a marnivým sebeobjímáním. Tolikrát jsem naplňoval svou lačnost zbytečnými pocity štěstí, které jsem měl za dobré, marnými představami, obavami, myšlenkovými obsahy, které za to nestály. Byl jsem hluchý a slepý v zaujetí sám sebou, otročící vlastním pocitům a vášním, fascinovaný iluzí vlastní důležitosti. Tolik drahého času jsem strávil v temnotě! číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Podzimní meditace Anděla Machona; Imaginace: s písní chvalozpěvu táhne volně přírodou a uspává ji.

Karel Funk (») | 15. 8. 2014 | přečteno: 493×
Zdá se, že se plní předpověď dr. Steinera, že v naší době má přibývat těch, kteří vidí v okolní přírodě to, co je její nedílnou byť neviditelnou součástí: elementární bytosti. A nemusíme  hned mít tak permanentní přírodní jasnovid jako Marko Pogačnik, abychom občas zavnímali něco, co se kolem nás děje. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

MEDITACE UMĚNÍM - Katedrály života - Prázdnota i Plnost

Karel Funk (») | 11. 6. 2014 | přečteno: 537×
Podobně jako do zemských katedrál nevstupujeme s obyčejnou denní náladou, jako třeba do dveří svého domu či pracoviště, snažme se na vstup do katedrály ducha nějak připravit. Snad jsme to v ohlušujících a oslepujících bengálech naší civilizace ještě úplně nezapomněli. Zklidněme se, vyvolejme si náladu tiché slavnostnosti a pozornosti, vykoupejme si v představě duši i tělo, sejměme pokrývku hlavy, třeba se i vyzujme z okopaných bot, a nakročme do světa posvátna. Třeba zachytíme ideál klíčící nebo čerstvě se rozzářivší, ideál nepotřísněný ještě naší skepsí či chtivým přivlastňováním si. A tak je to i se vstupy do světa Bohem inspirovaného umění. číst dál