Mysteria Vánoc a Velikonoc

Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

A několik úvah tříkrálových

Karel Funk (») | 1. 1. | přečteno: 217×
Spomínam si na prednášku Dr.Viktora Thiebena, ktorý poukazoval na vývoj európskej klasickej hudby v súvislosti s duchovným vývojom človeka. Tak ako hudba Johanna Sebastiana Bacha prichádza z vysokých duchovných sfér, tak hudba Ludwiga van Beethovena sa hlavne vo svojej Osudovej symfónii približuje k človeku. Napokon hudba Richarda Wagnera vyzdvihuje človeka zo zeme priamo nahor a stavia ho ako rovného Bohom. Tu prichádza vďaka hudbe niečo božského do človeka, robí z človeka Kráľa už vo svojej vnútornej premene. Tak putovanie Troch kráľov z východu za budhickou hviezdou, svietiacou nad tajuplným miestom ich privádza k Jezuliatku, čím je naznačené, kam majú východné náboženstvá vo svojom ďalšom vývoji smerovať a hľadať svoje pokračovanie a to v kresťanstve založenom na kráľovstve srdca - „príď kráľovstvo Tvoje“ - tu na zem – a tak môžeme byť kráľmi v ušľachtilosti a dôstojnosti svojho „Ja“, ktoré nám dáva Kristova bytosť a prináša individualitu do každého človeka skrz možnosť priameho zasvätenia. Táto cesta ku kráľovi prechádza skrz štyri živly /králi boli kedysi kňazmi i umelcami/ - tak ako to zobrazil Wolfgang Amadeus Mozart vo svojej opere Čarovná flauta, ukazujúc, že i žena môže byť zasvätenou. Prezradiac tieto tajomstvá sa možno i kvôli tomuto skracuje jeho život. Napriek tomu z jeho hudby dýcha chvíľa ako spomienka na čarovnú cestu a návštevu kráľa, ktorý priamo prišiel z východu a mohol uvidieť narodeného budúceho kráľa, ktorý však tvorí iné kráľovstvo a to kráľovstvo v našom srdci.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Několik úvah vánočních

Karel Funk (») | 23. 12. 2018 | přečteno: 199×
Jesličky našich niter; i chlév může být čistý číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a onlineZaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Velikonoce III. část - VELIKONOCE V KONKRÉTNÍM ŽIVÉM PROŽITKU, V NITRU A ŽIVOTĚ KAŽDÉHO Z NÁS

Karel Funk (») | 30. 3. 2018 | přečteno: 345×
- Dnes nepůsobí "mrtvý", ukřižovaný Ježíš Kristus. Nemá význam se pod kříži smyslově drásat a hroužit se do bolu nad ukřižovaným zbědovaným mužem. Dnes působí mystický Ježíš Kristus, který věčně žije božskou Láskou v éterické oblasti kosmu, věčně zde září Všeláskou a každého v Něj věřícího spojuje k vykoupení s Bohem Otcem a božskou Matkou. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Velikonoce II. část - TROCHA VELIKONOČNÍHO ZAMYŠLENÍ - CESTA Z KARMY

Karel Funk (») | 30. 3. 2018 | přečteno: 343×
Nad pradávnými branami do různých duchovních center různých dob a národů bývalo překvapivě jednotné logo - SEBEPOZNÁNÍ. Následně jsem si, původně pro sebe, později i pro čtenáře (ono něco dělat pro sebe není ono) sepsal pár myšlenek o cestě z karmy, tedy cestě sebepoznání: číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Velikonoce I. část - podstata, prožívání velikonoční nebeské mystiky den po dni. Zobrazení svatého Grálu na obloze.

Karel Funk (») | 22. 3. 2018 | přečteno: 380×
Každoročně se znova objevují v době velikonoční síly a obrazy, vystupující ze záznamů univerzální kosmické paměti, z akašické kroniky. Každoročně se o Velkonocích obnovuje a opakuje vzkříšení, zéterizování a proměna fyzického těla Ježíšova, aby všichni zralí lidé mohli z něho čerpat sílu k vlastnímu přetvoření. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Rafael, Raffael... zajímavá shoda; Jarní umělec

Karel Funk (») | 20. 3. 2018 | přečteno: 408×
Když jsem si dnes - během let už posté či dvousté prohlížel malou monografii o Raffaelovi s jeho reprodukcemi, napadlo mi, že jeho svěží tvorbu bych nejspíš nazval jarní. Ba i se dožil pouze 35 let, tedy věku lidského jara. Až po této úvaze jsem si uvědomil, že vlastně Archandělem jara je Archanděl Rafael. Krásná shoda. Je pro mne tedy Raffael "jarním malířem". A nakonec mi došlo, že takto uvažuji o prvním jarním dnu. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Dvanáctidenní rozestření nebeských závojů; Vánoce jsou reálnou kosmickou událostí; Zjasněné noci; Otevírání dveří grandióznímu makrokosmickému tajemství - až do 6. ledna

Karel Funk (») | 24. 12. 2017 | přečteno: 431×
Navykli jsme si Vánoce redukovat na Štědrý den. Ten je pouze vigilií. Vánoce trvají od 25. prosince do svátků Tří králů - Epifanií. Jejich načasování nebylo nahodilé, ale vychází z kosmicko-zemských dějů. Jsou to „přebytečné“ dny roku, které zbývají mezi 12 lunacemi a trváním roku: 12 měsíčních cyklů, synodických měsíců, které trvají přibližně 29,5 dne, dá celkem 353 až 354 dnů. Do 365 zbývá 11 až 12 dnů. Těmi jsou Vánoce. Jsou to dny a noci otevřených nebes. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Vánoce v lese, kde mluvili andělé a zvířata byla božími hosty... Vyprávěl zvířatům o zázraku Vánocí, jak se Láska zrodila na Zemi...

Karel Funk (») | 22. 12. 2017 | přečteno: 389×
Podle dávného příběhu se Lucifer snažil po celý rok seč mohl dostat lidi do svého panství. Už už se mu to dařilo, ale ouha: přišly Vánoce, lidi toužili po zrození Krista ve svém nitru, a Luciferovi se vymanili. Tedy přemýšlel, přemýšlel, až pro nás vymyslil vánoční nákupní horečku a vánoční obžerství. A má nás. Úspěšně nás vzdaluje ideálu jak buddhistické, tak křesťanské chudoby. I když, samozřejmě, to záleží spíše na naší niterné náplni než na tom, co máme na stole. Nezapomínejme na to, že i v této době je dobré zachovat rovnováhu pratypu Marie a Marty. V bibli byly popsány pro poznání, odlišení těchto dvou základních typů, tedy ženy-přepečlivé hospodyně, dbalé více hmoty než ducha, a druhé, oddané Pánu, možná však nepraktické. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a onlineZaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

DOSAŽITELNÝ A MILÝ NÁMĚT NA MEDITACI; VÁNOČNÍ KAPR, OTOKAR BŘEZINA, FRÁŇA DRTIKOL, "PTAKOTERAPIE", ZIMNÍ HVĚZDNÁ OBLOHA, SKUPINOVÉ DUŠE ZVÍŘAT, VLAŠTOVKY, UVÍZLÁ LAŇ...

Karel Funk (») | 17. 12. 2017 | přečteno: 413×
Když už budeme zabíjet vánočního kapra, pak alespoň jednou dobře mířenou ranou. Znal jsem chlapce mých přátel, který si vymínil, když už musejí zabít kapra, aby koupili dva a jedoho z nich pustil zpět do řeky. Jednou jsem to šel udělat s ním, abych mu nesl těžký kýbl s vodou a kaprem. Otokar Březina píše laskavě a moudře i o zvířatech. Málo si uvědomujeme, že jsou to naši mladší bratři a lidstvo že bude jednou, v dálné budoucnosti, vracet zvířecí říši obrovský dluh za odvěké pojídání jejich těl, trýzeň při zabíjení i za zotročování v zemědělství, dopravě, sportu a podobně. Na vyšším stupni vývoje bude pokročilé lidstvo pečovat o vývoj zvířat ve věčné spirále postupujícího bytí asi podobně, jako dnes pečují andělé o nás. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Adventní sebepoznání a vzchopení se; Cesta pod práh zmechanizovaného Adventu; Jak se konkrétně dotýká tato doba našeho nitra? A co se děje s Duší Země?

Karel Funk (») | 3. 12. 2017 | přečteno: 456×
Motto:  vzkaz z jednoho rozhovoru Václava Cílka: "... nenechte se kontaminovat nepřátelstvím a zkuste si víc užívat ducha Vánoc. Vím, že je to asi hodně idealistické, ale jinou radu asi nemám." číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ, NANEBEVSTOUPENÍ, SVATODUŠNÍ TAJEMSTVÍ

Karel Funk (») | 14. 4. 2017 | přečteno: 380×
Podívejme se na tyto události očima badatelů duchovní vědy, R. Steinera a S. O. Prokofjeva. Když se Kristus po svém ukřižování odpoutal od svého fyzického těla, nastalo něco neobvyklého, k čemu v lidstvu dosud nedošlo. Zatímco duše běžného člověka se po smrti odebírá do duchovních planetárních sfér, v Nanebevstoupení Kristus neopustil – v protikladu k životu člověka po smrti – Zemi, aby se odebral do oblasti mezi hvězdami, nýbrž snesl nebeské síly, síly horního devachanu, dolů na samu Zemi. Nevrátil se do výšin duchovních světů, ale přinesl nejvyšší nebeské síly, síly devachanu na Zemi. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Slavíme něco? Máme v sobě ideu svátků? Sebereme-li rituálům ideologii, zdegenerují nám. A co osvobozuje?

Karel Funk (») | 8. 4. 2017 | přečteno: 379×
Jak připomněl kdysi v LN Jeroným Klimeš, narození Ježíše kdysi spadalo do slunovratu - protože on je to světlo, které zvítězilo nad temnotami.  Do rovnodennosti z historických důvodů naprosto přirozeně zapadlo vzkříšení - definitivní vítězství Ježíše nad smrtí. Jenže - současná doba vzala svátkům veškerou symboliku a vítězství světla nad tmou je jen přežilý frázovitý folklór. Sebereme-li rituálům ideovou náplň, pak nám zdegenerují. Toho jsme svědky. Z Vánoc zmizela křesťanská idea: "Bůh štědře obdaroval lidi a seslal jim svého Syna. Proto my všichni se máme vzájemně obdarovávat a stejně štědře jako on krmit hladové krky koledníků /dnes ovšem hladové nejsou, spíše koledují pro zábavu/, aby v této době milosti nikdo netrpěl nedostatkem." Vánoce dnes polarizujeme takto: buď je vůbec neslavíme, nebo svým vyvoleným blízkým - ale pozor: pouze jim - kupujeme přemrštěně drahé dary.  Jak se z Vánoc stávají svátky obžerství, z Velikonoc se stává prodloužený víkend.  Idea  definitivního vítězství světla nad temnotami se vytratila - a zdegerenoval i rituál.  Sebereme-li rituálům ideologii, zdegenerují nám. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Velikonoční dědictví nadsmyslového vnímání.

Karel Funk (») | 8. 4. 2017 | přečteno: 365×
Obsah velikonočního prožívání má rozmanitou historii. Dědictví nadsmyslového vnímání Kristových současníků bylo v jejich dobách ještě živé. Předávaná svědectví učedníků Krista o sestoupení ducha Sluneční bytosti do člověka a samotné přebývání a působení Ježíše Krista v Palestině stačila k tomu, aby tomuto tajemství postupně uvěřila především západní část lidstva. Základní Ježíšova mysteria - jako křest v Jordánu, golgotská oběť na kříži, mysterium vzkříšení a tajemství svatého Grálu - patřila a patří proto k základním křesťanským mysteriím. Snažili se jim porozumět velcí duchové lidstva a s... číst dál