Pohledy na svět jinak

Komplex vícecennosti u majitelů SUV a některých duchovnistů; Mamlásku!; Čekání na trabanta (3leté), na favorita (rovněž), a na svobodu; Prolhané billboardy; Josef Kemr v trabant-servisu.

Karel Funk (») | 16. 6. | přečteno: 137×
Trocha skákání z věci na věc. Malý příbytek a velký klid (mám už teď)... - Pamatuju, jak jsem se v mládí ušklíbal, když někdo vyprávěl, třeba nostalgicky či vyčítavě, že my se máme lépe, než jaké to bylo za jeho mládí. Pravda, dozvěděl jsem se od jednoho, kterému tehdy bylo jako mně dnes, třeba i kolik stály buřty za Rakousko-Uherska, nebo jak se tehdy seznamovali s dívkami či jak máme dnes vše až pod nos. Ale pochopil jsem, že každý věk nese své. V mládí si představujeme, jací budeme později, čeho dosáhneme atd., ve stáří se obracíme víc do minulosti. I když – někteří z nás i do budoucnosti, s pochopením, jak je to důležité. číst dál

MODLITBA, MEDITACE A INSPIRACE PRO NYNĚJŠÍ SITUACI; NESTE BŘÍMĚ JEDEN DRUHÉHO; RŮZNÝCH PROHLÁŠENÍ INSTITUCÍ I ZNÁMÝCH JEDINCŮ JE JAKO HUB PO DEŠTI. ZKUSME NÁMĚTY, CO LZE DĚLAT.

Karel Funk (») | 25. 2. | přečteno: 407×
23. 2. 2021 jsem na těchto stránkách uveřejnil návrh na meditaci – vždy ve 21 hodin. Podle odezvy to mnohé oslovilo. Dejme této pravidelně večerní meditaci nyní novou, aktuální náplň. Co třeba? - AŤ MÍR DÁL ZŮSTÁVÁ S TOUTO KRAJINOU, ZLOBA ZÁVIST ZÁŠŤ, TY AŤ POMINOU… tato slova sice nepochází od zasvěcence, ale protože byla silně prožívána v pohnutých dobách našeho národa, má jejich láskyplný elementál silný účinek. Pouze mějme na mysli při jejich opakování národ ukrajinský, na jehož osudu se ostatně v nynější situaci rozhoduje i o naší budoucnosti. - Pokud se oběť třeba i brání, ale nemá nenávist, pak jednak nevrší další karmu, ale také tím vývojově pomáhá agresorovi. Ten nemá na neviditelné úrovni opodstatnění k útoku a není v něm dál živena z tohoto směru zloba. Pokud ji dál chová, pohnou se věci jednou snáze k řešení v jeho prohru, v jeho neprospěch. číst dál

Špatně se žije s křivdami a výčitkami. Co s tím? I druzí potřebují čas k nápravě; Čistění podvědomí; Fungování karmy; Odpuštění bez zavírání očí; Golgotská událost a my; doplněný starší čl..

Karel Funk (») | 10. 2. | přečteno: 211×
Rozbije-li kluk kamenem okno, pak ono rozbité okno je porušením nějakého řádu, je zlým činem. Ten by zůstával zapsán v akašické paměti Země jednou provždy. Miliardy podobných špatných činů by jednou Zemi zcela zničily, kdyby měly zůstávat v jejím osudu. Toto vzal Kristus svým sestupem na Zemi a obětí k sobě, vymazal to a vymazává nadále z paměti lidstva. Zbavuje nás objektivní karmy. Subjektivní karma (následky) – výchovné potrestání kluka, zůstává nutností, jinak bychom se nepoučili a nebyl by individuální pokrok. číst dál

CESTY K LÉČENÍ DUŠE A K OTEVÍRÁNÍ SE VYŠŠÍ POMOCI; NAŘÍZENÍ Z PALÁCE, JAK LHÁT - VERSUS DEN DÍKŮVZDÁNÍ

Karel Funk (») | 7. 2. | přečteno: 230×
Samozřejmě, že vůči jakýmkoliv nepříjemných a bolavým okolnostem se můžeme bránit. Nejprve je však, namísto hysterického odporu, musíme v klidu, s vědomím zákona příčin a následků přijmout, ať už v představě nebo v reálu, a teprve poté s klidnou hlavou reagovat a poctivě hledat možnosti ochrany. Pravou vděčností se též otevíráme dalšímu působení vyšší pomoci. Je to jako na naší lidské úrovni: Když někomu pomůžeme a on to přijme ani nepoděkuje, příště se na něho vykašleme. Je to jen malý rozdíl: vyšší světy nám pomoc nabízejí pořád, ale my sami se nevděkem uzavíráme jejich působení. číst dál

CO SI POČÍT S DNEŠNÍM SVĚTEM? A S NAŠIMI VZTAHY? A CO S KARMICKOU NÁPRAVOU?; Jednotlivé krátké nenavazující myšlenky či inspirace.

Karel Funk (») | 29. 1. | přečteno: 237×
Co s tím tlakem a tíhou doby, na které si nerudně stěžujeme, jak sílí? Ano, sílí. Ale ta doba a tlaky jsme i my. I my z nich musíme sílit, ne šílet ani se nadřazeně štítit. I politika je odvozena od nás. I my jsme se na stavu světa podíleli řadou minulých inkarnací. Jak je to dnes úžasná příležitost mít denně možnost měřit klidným pohledem vše nedobré, logicky rozpoznávat lež, i tu v sobě  – tedy poznávat pravdu a tím přispívat k většímu světlu ve světě i v sobě. Dobu, ve které žijeme, můžeme i my činit krásnou, vzácnou. Spolu s tlakem zla sílí i pomoc Kristova, a to je důležitější vnímat. číst dál

Bez vztahu k životnímu prostředí; Třetina nemocnic bez vody; Stovky neonacistických organizací; Nenávist k celému světu; nečeské „české pivo“; Historici i školy mají kadibudku na dvoře

Karel Funk (») | 13. 1. | přečteno: 288×
95 % témat nelze začínat; Opovrhování obyčejnými lidmi; Cesta za šamany, ale...; Naše legie... "K psaní cestopisů mě přiměly právě zoufale hloupé internetové komentáře kremlobotů, tedy zdejších nekritických přívrženců Putinova režimu." V srpnu 68 nás prý Rudá armáda zachránila, protože od nás vyhnala americké tanky. číst dál

Od záření pyramid k Černobylu a ke covidu; Magické příkazy k pronásledování narušitelů; Účinek mumií; Oko boha Hóra; Co jsme si přitáhli, to máme. A co dál?; Účinné vítězství je to nad sebou

Karel Funk (») | 11. 11. 2021 | přečteno: 394×
Přítel Alfred Strejček mi právě napsal o jednom smutném lidském příběhu:   "J. B. učil na fakultě v Praze a soukromě bádal v oblasti elektromagnetického vlnění a jeho vlivu na lidský organizmus. Chtěl prozkoumat jedno z tajemství egyptských hrobek, totiž zakletí některých komor, o kterých domorodci mluvili jako o smrtelně nebezpečných pro každého, kdo by do nich vstoupil. Spojil se s našimi egyptology a vybaven přístroji šel zkoumat, vzdor varování, právě tyto prostory. Byl překvapen radikální změnou elektromagnetického pole při vstupu a nebyl schopen vědecky doložit, čím byla ovlivněna. Druhý den  začal mít zvláštní zdravotní potíže a musel se nechat ošetřit. Po návratu ho přijali v nemocnici a nebyli schopni určit příčinu jeho problémů. Pak ochrnul a byl rok mimo práci ve škole. Začal si dávat dohromady ono zvláštní vlnění v hrobce při její návštěvě, se svou nemocí, četl řadu knih populárně vědeckých či odborných na toto téma a přijal pro sebe jako realitu, že překročil zákon, který před tisíciletími stanovili vládci Egypta a stavitelé hrobek. Za dva roky potom ve svých 48 letech zemřel... V posledních dvou letech života meditoval, četl výhradně duchovní literaturu a našel, jak mi sám říkal, sám sebe." - K pokusu o vysvětlení se ještě vrátíme. číst dál

Ti, kdo mohou dávat směr našim myšlenkám; Čtyři kopce - symboly humanity; Ten, kdo neintrikuje a nepletichaří; Zvolili jsme sami naše další směřování; Dopis Věry Čáslavské...

Karel Funk (») | 22. 10. 2021 | přečteno: 312×
Dostal jsem milé pozvání od přítele, prof. Martina Petišky. Seznámili jsme se kdysi, když jsme zahajovali nějakou výstavu na zámku v Českém Krumlově. Je synem spisovatele Eduarda Petišky, i on má na svém kontě desítky knih, píše ovšem taky pod pseudonymem. Zve mne na zajímavou akci na jeden ze západočeských zámků. Po milém společenství nedávno na Zámku Poruba mi to cestování po zámcích nějak zachutnalo (ostatně, na hlubošském zámku, prvním sídle presidenta Masaryka, jsem vyrůstal). Na březnickém zámku jsem měl kdysi popovídání s tamějšími antroposofy, pro čtenáře i na zámku ve Strážovicích u Mirotic či na loveckém zámečku na Parezí. V zámku Strakonice jsem kdysi zahajoval výstavu Václava Švejcara, na Zámečku v Příbrami jsem spoluotvíral Galerii Františka Drtikola. Vím, že na těch cestách ze zámku na zámek si nelze namyšleně zakládat, člověk by pak jednou mohl putovat z chatrče do chatrče někde v podzámčí. Západočeská akce se bude týkat pojednání o existenci naší české šlechty. Měli jsme jí od bitvy na Bíle hoře žalostně málo. Navíc po devastaci komunistickou nenávistí, závistí a plebejstvím si své šlechty náležitě nevážíme. číst dál

NAČANČANÉ DUCHOVNO; MOJE CHYBY - VIDÍM NA NĚ? PAK JE PŮL PRÁCE HOTOVO; INSPIRACE K SOBĚ; NAROVNÁNÍ SE; „MĚLO TO TAK BÝT“. A CO KDYŽ NE?; SRÁŽKY S BLBCI? A CO KDYŽ JSEM JÁ TÍM BLBCEM?

Karel Funk (») | 4. 10. 2021 | přečteno: 342×
Pokračování úvah KTERAK ODRADIT TY, SE KTERÝMI SE CHCEME SEZNÁMIT; NA ČEM BUDOVAT ČI ZTRÁCET VZÁJEMNOU DŮVĚRU; PROLÍNÁNÍ DVOU JÁ; „TOLERANCE“ NEBO KOLABORACE SE ZLEM? - ze 7. 9. tr. číst dál

Hodno sledování.

Karel Funk (») | 15. 8. 2021 | přečteno: 266×
Pri našem nedávném obedovém "summitu" se Zdenkem Beilem číst dál

Kosmický impuls pozdního léta; Hry bytostí letních oblak; Divíme se? Nedivme se; Chceme zkrotit nemoce? Zkrotme nejprve sebe.

Karel Funk (») | 1. 8. 2021 | přečteno: 282×
Clovek se nemuže natrvalo uzavrít kosmickému proudení. Zatím vetšinou nevíme, že v našich strukturách pusobí vše, co je cinné v prírodním živote. Když tyto síly lépe poznáme, mužeme s nimi postupne vedomeji spolupracovat a tak se bdele vclenovat do luna kosmického zrízení. Tak jako se rozeznívá hudební nástroj pod rukama virtuóza, muže se i naše bytost rozeznívat pod doteky neviditelných duchovních rukou. Hraním duchovních bytostí na strunách našich niter se nitra ladí, regenerují, osvežují, obohacují, uzdravují. Pravda, nekdy ono ladení bývá bolestné, záleží na míre naší životní rozladenosti mnohým balastem. Tvorí se však i nové melodie, seznamujeme se s novými prožitky, odíváme své duše do nových rouch. Vezme však, že celá príroda je šatem Kristovým, který je soucasne Pánem všech elementu. Každý kámen, rostlina, potok, oblak nese pecet jeho doteku. Proto je dnes velká kniha prírody v nejhlubším smyslu knihou krestanskou, která nám odhaluje neviditelnou prítomnost Kristovu. Ten je i tešitelem cloveka ve všech strázních a v každé starosti, jako božský bratr, který nás doprovází na všech cestách našeho osudu. Je dobré si to pripomínat, pocítat s tím. číst dál

Poslední reminiscence k odkazu i k jam session na pohrbu LŠ; Vzala nás s sebou blíž k Pánu; Tornádo v dobe Pohrbu: Príroda pripomínala, že potrebuje od lidí presne to, co ztelesnovala LŠ.

Karel Funk (») | 3. 7. 2021 | přečteno: 424×
Zacnu zase tím, k cemu bych mel dospet až v záveru. Puvod prírodních katastrof, vichric, krupobití, záplav, pochází – jak jinak – od cloveka. Všechny možné zbesilosti zdivocelé astrality mnoha lidí (vztek, vášne, zloba, prudká nenávist, hazard, divoká jízda, bezohlednost, pýcha, krutost k prírode…) se auricky odparují do zemské aury, kde jsou dále v cinnosti. Zname to dobre. Když do nás vjede vztek ci jiná vášen, zbesile jednáme a nicíme. A následky? Stací se podívat, jak divoce létaly pri tornádu vzduchem i velké predmety. Jaká podobnost k našemu vzteku a nedostatku sebeovládání, který to vyvolává. I proto Drtikol varoval, jak je škodlivé proklínání špatného pocasí. Tím ho zhoršujeme. číst dál

Drobnost k odchodu Libuše Šafránkové.

Karel Funk (») | 24. 6. 2021 | přečteno: 258×
Milá souvislost: číst dál

OPETNE DOPLNENO. Neprorazila dryácnictvím a odhalováním, ale talentem, láskyplností, oduševnelostí; Vyrovnávání se s odchodem nekoho; Vylétnutí jako motýl z kukly; Lásku k další ceste

Karel Funk (») | 11. 6. 2021 | přečteno: 412×
Jednou z nejvýraznejších oblastí, kde se projevuje hra konvencí a celosvetový materialismus, bez ohledu na spolecenské zrízení a mnohdy ani vyznání víry, je vztah ke smrti. číst dál