K PRAMENŮM ZDRAVÍ – PRAMENY ŠTĚSTÍ; TISÍCE PRAMÍNKŮ OZDRAVUJÍ DÁL; VYSAZENÁ KDOULOŇ NA KŘÍŽOVÉ HOŘE

Napsal Karel Funk (») 28. 8. v kategorii Zdraví duševní a tělesné, přečteno: 90×
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

 

 

Desátý ročník mezioborové konference, určené zejména (ale nejen) pro zdravotnické a další pomáhající profese - K pramenům zdraví, pořádané tradičně v Českém Krumlově, uzavřel v předposledním týdnu letošního srpna tuto aktivitu. Pořádalo ji Sdružení pro antroposofickou medicínu v ČR, z.s. ve spolupráci s Medicinskou sekcí při Goetheanu / Dornach. Konference s tímto názvem navázala na pět let původního IPMT – International Postgraduate Medical Training. Bezpočet zájemců byl za ty roky inspirativně doprovázen na cestě k dalším poznatkům, jinde u nás nezískatelným, a dalším stupňům lidského vývoje. Dělo se to s využitím antroposoficky orientovaných oborů, zejména mediciny - nedogmaticky, s důrazem na vlastní tvořivost každého jedince. Stovky zájemců z různých oblastí činnosti tak měly možnost poznat i sounáležitost různých oborů a povolání, i sounáležitost mezi sebou, i navázat krásná přátelství. Zároveň jsme tak my, lektoři (častí nebo jen příležitostní, čeští i zahraniční) dostali možnost k uplatnění toho, co jsme si osvojili, vůči vzácně vnímavým posluchačům. Celou akcí vanul vždy, krom odbornosti a serióznosti, svěží duch vstřícnosti, pozornosti, touhy po poznání, nepředpojatosti, laskavosti i smyslu pro humor. Bylo to takto nastaveno od samého počátku. Jak užitečné by bylo poučit se zde těm, kdo si zapouzdřeně a povýšeně kutí pro sebe jakési studené teoretické duchovno.

Zorganizovat takto kolosální akci (prostory, jídlo, ubytování, evidence účastníků, finance, výběr lektorů a jednání s nimi atd.) byl každým rokem úkol dlouhodobý, namáhavý, zodpovědný i odborně náročný. Hlavním aktérem, kterému patří hluboká poklona a poděkování za to vše, a který se mezi účastníky a účinkujícími proplétal vždy s grácií a vstřícným úsměvem, byla paní HANA ADAMCOVÁ, dříve GITEVA – nejvyšší kvalifikace v eurytmii (je špičkovou českou eurytmistkou), spoluzakladatelka Sdružení pro antroposofickou medicínu a sdružení Eurythmea, dále terapie, pedagogika, výuka eurytmie, pořádání cenných neformálních bytových seminářů a mnoho dalšího. Podobně jako někteří, kteří dělají ze svého niterného impulsu jakýmkoliv způsobem osvětu, i ona vyciťuje svým vzácným sociálním cítěním potřeby naší společnosti, její slabá místa (jako je například oblast vztahu zrození, k pravému umění, oblast vztahu k dětem či ke stáří a procesu umírání, apod.), a umí na to reagovat. Nasměrovala proto svůj život k nabytí vzácných schopností a kvalit, o které se může dělit. A to vše v příkladné skromnosti, laskavosti a radostnosti. Říká, že krom nebe jí pomáhalo i hodně pomocníků na Zemi. Je to i příklad toho, že nemusíme vždy jen čekat, až nám to „někdo“ shora zařídí (jak jsme na to mnohdy zvyklí). A je to i skvělá práce pro anthroposofii.
Na památku deseti let byla závěrečného dne ve 12:00 vysazena kdouloň na Křížové hoře nad Českým Krumlovem. Každý poutník jí tam může nyní přijít pozdravit a uslyší příběh jejich snažení v minulých letech.

Akce, která nynějším, desátým ročníkem končí, přispěla k rozšíření zkušenosti, že v ušlechtilé práci s druhými a pro druhé lze nalézt křesťanské naplnění a štěstí.

 

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad

Komentování tohoto článku je vypnuto.