Zbarbarštělé duchovno; Ušlechtilá fasáda zla; Propadli se na morální dno, anulovali veškerou svou činnost; Nevzdělaná stařenka na to kápla.

Karel Funk (») | 20. 5. | přečteno: 194×
Některá setkání, zejména v užším kruhu duchovně či přímo antroposoficky souznějících, jsou hřejivá jak probíhajícími kontakty, třeba i nápaditě obohacovanými, tak vědomím trvalého směřování k budoucím stupňům lidství. Jsou tím cennější. Záleží dost, co s cennými zdroji poznání činíme – v sobě i pro okolí. Občas lze ale pozorovat, že někteří antroposofové odvozují svou výlučnost už z pouhého faktu, že ač jsou relativně malou skupinkou v celku společnosti, mají v řadě oblastí díky poznání Rudolfa Steinera k dispozici nejlepší a nejhlubší poznání, mnohdy odlišné od představ davu. Může to tak být. To ale ještě automaticky nedává schopnost aktuální tvořivé a etické aplikace a prezentace. Někteří z nich jsou právě v nynější situaci ruské invaze spíš „cudně nemluvní“, mlčí, nebo mlží, vyjadřují se vyhýbavě, frázovitě, zaměňují příčiny a následky, v důsledku to může působit až arogantně. Nastudované vzdělání, dobře zpracovaná přednáška třeba na téma čaker nebo je-li v kosmu život ap. ještě neznamená dobrý charakter, nabízení globální orientace či obyčejnou slušnost. číst dál

Probouzející se duše Ukrajiny; Excelující zločinecký „antropozof“; Duka „odpouští“ ruským vojákům jejich vraždění a znásilňování? Uf uf; Stanoviska Jiřího J.; Antroposofická destrukce hodnot

Karel Funk (») | 12. 5. | přečteno: 235×
I popírání zločinů je zločin; Moskevský patriarchát dává vojákům požehnání setřít ukrajinský národ z povrchu země; K čemu hlásení se ke Steinerovi, strká-li antroposof Ukrajinu cynicky pod „ruský vliv“?; Putinova pátá kolona v lůně antroposofie; Hrobaři antroposofie; Švédský král obdivuje solidárnost Čechů; Náš nynější blahobyt si vyžaduje i pokornou vděčnost a pomáhání potřebným. číst dál

Odpovědnost za hledání pravdy je dána už v Bibli; Dukova farizejská relativizace zločinů; Skvělý počin české diplomacie; Česká politička u krále Švédska; Toxicita ruských dezinformací

Karel Funk (») | 7. 5. | přečteno: 299×
"Rusko dnes integrovalo všechny planetární kalné proudy." - Ta bestiální krutost u Rusů je daná nejen historickou zamindrákovaností a zaostalostí, ale i stoletím jejich ateismu a nacionální pýchy a rozpínavosti. Křesťanství na Západě, jakkoli církví zdeformované, má alespoň základ, že dobro je lepší než zlo, že je nad námi vševědoucí Bůh a že obojí bude jednou nějakou vyšší spravedlností odměňované. Sověti a leninismus toto vymýtili a nastolili ideologii nenávisti. - Nelze ve falešné toleranci omlouvat zločiny či tvrdit – jak jsem se v jednom pokryteckém "duchovním" vyjádření dočetl, že jde jen o střet názorů. Názory se vyměňují slovně, ne vražděním a znásilňováním. Podle toho by pak bylo "osobním názorem " i pověšení Milady Horákové a dalších Gottwaldem či Husákův "názor" na Havla a jiné disidenty, které zavíral. Jednou může mít Putin "osobní názor", že je třeba i do Čech poslat své hrdlořezy a násilníky. Jestlipak by jim čeští stoupenci Putina, i mezi antroposofy, šli vděčně vstříc? číst dál

Americké zásahy – pro koho?; Václav Havel to viděl dobře; Bojovali za nás dobrovolně, ač nemuseli; Proč nejsme druhou Ukrajinou? (zatím)

Karel Funk (») | 4. 5. | přečteno: 225×
V jakémsi nedávném textu našich antroposofů jsem četl, že „Stojí tak proti sobě ruský nacionalismus, přiživovaná pýcha za velkou Rus a totální cenzura plná falše a lži, proti chaosu v rádoby demokratických státech západu, kde demokracie trpí honbou za ziskem, střetem zájmů byznysu, politiky, zájmů církve, vzdělávání podřízeného byznysu.“ Tedy – né že by demokracie, ať je to kdekoliv, netrpěla vadami, ale zdá se, že autor je demagogicky postavil obojí na roveň. Výše použitý pojem „honba za ziskem“, využívaný už kdysi demagogicky jako charakteristika prohnilého kapitalistického Západu, je známý výraz z někdejších učebnic marx-leninismu. Za ziskem jsme se ovšem honili už za komunistů – od získání nedostatkového zboží (pomeranče, banány, cibule, brambory, sýry, auta, toaletní papír…) až po šplhání u šéfů kvůli větším prémiím. Je to lidské, proto operování pojmem „honba za ziskem“ jako charakteristika pouze kapitalistického prohnilého západu je rovněž prohnilá – a hloupá. Po zisku, tedy získání něčeho dalšího, netouží leda světci a asketové. číst dál

Čapek prorokem i pro dnešek; Nezlomení versus Nalomení; Běž domů Ivane; Duchovní image – navrch huj a vespod fuj; „Mírová logika“ některých duchovních lidí; Vzkaz Z. Čaputové

Karel Funk (») | 29. 4. | přečteno: 196×
V Čapkově hře byla bomba svržena na školu a zabila mnoho dětí. A dnes? V Městě Mariině, Matky boží, Mariupolu – byly Rusy bombardovány nejen školy, ale i nemocnice. Město zaniklo. Možná ti odtělení vytvoří nové, budoucí město, zasvěcené Panně Marii - nejprve v duchovních světech, a jednou, po řadě staletí, i na zemi. číst dál

Moje „duchovní dějiny“ a zkušenosti; Čím oslovuje Obec křesťanů; Dopis z Oděsy; V Buče se projevilo zlo obrovskou elementární silou, které chybí lidské já; Neodvracejme duchovní zrak.

Karel Funk (») | 26. 4. | přečteno: 190×
DOLE: POZVÁNÍ NA BENEFIČNÍ KONCERT PRO UKRAJINU 1. KVĚTNA; Od někdejšího „duchovního“ šmejdění po mystických spolcích v Praze po nynější poznatky o zájemcích - čtenářích a posluchačích (včetně některých antroposofických); // Podle kvality stoupenců nelze soudit na kvalitu nauky; // Jsem svým čtenářům a posluchačům hluboce a pokorně vděčný, co bych tady jinak ještě dělal?; // Z Ukrajiny: „Zranění jsou veliká a v budoucnu budeme muset udělat hodně pro jejich vyléčení“; // „Každý den žasnu nad tím, jak jednotně se Ukrajina brání nepříteli na všech úrovních – vojenské, politické i lidské“; // Babička ukradla Rusům náboje a schovala je pro ukrajinskou armádu; // Z dopisu z Ukrajiny: „Síla lidského já vystupuje do popředí v úžasném rozměru. Kéž v budoucnu najde a splní úkoly i v klidných časech… Buča, Ukrajina. Máme křičet, mlčet, plakat? Všechno přesahuje naše chápání světa a lidské bytosti. Může se něco takového stát v 21. století? Nemůžete/neměli byste odvracet zrak... klid k pochopení a poznání musí teprve přijít...“ ; // Řada Rusů chce rozšířit válku i na další státy, včetně nás. číst dál

Kompromitace a sebedestrukce antroposofů vlastními silami; J.Jabůrek o Dornachu;Z epicentra: Gratuluji, antroposofická komunito světa! Otevřený dopis organizátorky waldorf.semináře z Kyjeva.

Karel Funk (») | 23. 4. | přečteno: 221×
Jiří Jabůrek: „Postoj německých antroposofů je vyloženě postoj „esejských“ podle Steinera - vyhnout se nepříjemnostem tohoto světa a umýt si ruce.“ // ŠVÝCARSKÝ ANTROPOSOF POKRYTECKY DOPORUČUJE UKRAJINĚ „MÍROVOU SPOLUPRÁCI S RUSKEM“. // ZÁPAD VŽDY PŘICHÁZÍ POZDĚ // Rezatý vrak auta přestříkaný metalízou  //  Symbolika ruského Z  // Vzkaz manželky obránce Mariupolu // Došlo jim jídlo i pití. Pili vodu z topení. // Možnost konkrétní pomoci  //  Největší nebezpečí pro nynější antroposofii: otrlost, srdce ztvrdlá v kámen // Obdrženo od Zd. Beila: Lesja Muzychenko, organizátorka waldorfského semináře v Kyjevě napsala, dne 24. března 2022 ve 22,31 hod., tento otevřený dopis, který je autentickou, silnou a otřesnou výpovědí: číst dál

Doplněno; S trvalou i aktuální platností čtyři úryvky různých autorů; Loučení duše na onom světě před vtělením; Světové duchovní dějiny; Závist zaostalého Ruska svobodomyslné Ukrajině.

Karel Funk (») | 21. 4. | přečteno: 208×
Rádoby duchovní lidí chtějí být vždy „proti“, aby vypadali jako „ti správní“. Takže když se kárá Rusko, oni mu budou tleskat. (Tomáš Adamec) číst dál

Svobodná volba a zákon karmy; Cesta z trudnomyslnosti; Jediná naděje proti depresi; Naše SOS tiše volané k nebi...

Karel Funk (») | 19. 4. | přečteno: 208×
Dostal jsem mail od čtenářky, paní Evy, trochu nejistý a malomyslný, ale asi dnes tak uvažují mnozí. Pak následuje můj pokus o reakci. číst dál

MG: Jsem hubatá, když slyším to radobyduchovní žvanění; ME o ubytování Ukrajinek; MD o Ukrajincích v Čáslavi…; A o čem /ne/píše Anthrop. společnost; aktivní Člověk v tísni; Jiří Jabůrek;

Karel Funk (») | 15. 4. | přečteno: 227×
NEZLOMITELNÍ; PUTIN PRÝ JE PODLE NĚKTERÝCH ANTROPOSOFŮ VELKÝ ZASVĚCENEC; KŘÍŽOVÁ CESTA U SVATÉHO VÍTA; VÁCLAV MALÝ PROSIL O MODLITBY ZA UKRAJINU; ŽIVOUCÍ VÍRA; JEN JSME ČETLI, NEBO TÍM UMÍME I ŽÍT?; SHRNUTÍ JIŘÍHO JABŮRKA. číst dál

Trocha jarních úvah, povzbuzení, meditací a inspirací – osobních i národních. Letošní výjimečné Velikonoce; Doplnění výkladem Jiřího Jabůrka.

Karel Funk (») | 12. 4. | přečteno: 224×
Nechť na pozadí poznávaného a ohrožujícího zla lépe rozpoznáme dobro a pevněji se k němu uchylujeme a svěřujeme. Ne ze strachu o sebe, ale z oceňování dobra jako takového. Nechť si lépe uvědomujeme, že nás nemůže stihnout více zla, než máme v naší karmě. - Ježíš Kristus, který prošel bičováním, trním korunováním a ukřižováním, zaplatil za celé lidstvo možnost vstupu do duchovních světů Lásky. Tedy kdo se Mu oddaně svěří, může v Jeho Milosti a Vedení bezpečně prožívat své denní dění i přijímat dění budoucí, ať je jakékoliv. číst dál

PŘÍZNIVCI RUSKÉHO POČÍNÁNÍ, NECHCETE SI JÍT STOUPNOUT DO BUČE, KRAMATORSKU AJ. A VDĚČNĚ VÍTAT SVOU SMRT Z RUSKÝCH BOMB? NEBO BYSTE RADĚJI BOMBARDOVALI?; JSEM HRDÝ NA SVOU VLÁDU

Karel Funk (») | 8. 4. | přečteno: 317×
DOLE DOPLNĚNO 9. a 10. 4.    Při rozčarování, jak leckteré duchovní autority dnes morálně selhávají, si lze odvodit, že nejde jen o tuto situaci, ale že je to závažnější: jde o celkovou morální úroveň člověka. Proputinovská část antroposofů ničí i pověst antroposofie a odrazuje potenciální zájemce. Je to tedy, dá se říci, morální sabotáž proti humanitnímu a antroposofickému úsilí. číst dál