Zdraví duševní a tělesné

A KDYŽ LÁSKA CHYBÍ?; PĚNA V KOUPELI I V ŽIVOTĚ; MALÉ MEDITACE K VOLNÉMU NÁDECHU; STRACH JE VYPLAVENÝM EGOISMEM; HLEDÁME, NEVÍME CO, JE NÁM BLBĚ, NEVÍME PROČ – A STAČÍ MÁLO

Karel Funk (») | 13. 2. | přečteno: 203×
POKRAČOVÁNÍ K TEXTU ZE 2. 2. - "POUZE LÁSKA DÁVÁNÍM PŘIBÝVÁ A JE TO JEDINÉ, CO V NÁS NEPOMINE", TENTOKRÁT Z JINÉHO ÚHLU - KDYŽ NÁM LÁSKA NĚKDY CHYBÍ. - DROBNÉ MEDITACE A ZAMYŠLENÍ PRO KAŽDOU DOBU. OBZVLÁŠTĚ TU NYNĚJŠÍ. NEMÁ TO VÉST K SEBEBIČOVÁNÍ, ALE K LEPŠÍMU SEBEPOZNÁNÍ, NADĚJI A TŘEBA VOLNĚJŠÍMU NÁDECHU. číst dál

NAŠE NYNĚJŠÍ NEJVĚTŠÍ SEKTA; Láska k bližnímu v ústech, jeho ohrožení v praxi; Covidová i mentální inverze; Co je nocebo efekt; Co způsobuje nejčastější vedlejší účinky očkování

Karel Funk (») | 25. 1. | přečteno: 266×
Průzkum: negativní účinky pocítila cca polovina lidí jen na základě očekávání, že nastanou, i když dostali neúčinnou látku (viz níže); Důvěra v instituce je základním předpokladem udržení demokracie, právního státu a svobodné společnosti. Někteří chtějí svou duchovnost dokazovat permanentní opozicí proti nynějším opatřením – připadají si chytřejší, povznesenější... Nedodržování opatření je věcí každého potud, pokud by nikoho neohrožoval. Jde-li ale neočkovaný mezi lidi, je větším zdrojem ohrožení. Láska k bližnímu v postulátech a četbě - ohrožení bližního v praxi. Někdy se bílá mění v černou raz dva. Z těchto jednoduchých faktů můžeme do vysoké míry usuzovat o charakterové kvalitě člověka. Možná je to i jeden z výrazných prvků-předzvěstí onoho budoucího dělení lidstva. Samozřejmě jsou tu i ti, co za toleranci považuji znejišťovat vše: jsou jako z oné pohádky – ani pěšky ani na voze, ani nahá ani oblečená… Nynější doba resp. situace je v něčem i urychlovačem a ujasňovačem stanovisek; vím lépe, kdo je kdo: Kontakty s někým byly upevněny, s jinými ustaly (i u mne).   číst dál

Vymývání mozků i srdcí; zajímavé: I v duchovních kruzích, povýšeně někdy hledících na hloupost davu, mnozí naletí právě na ty největší davové hlouposti a manipulace; Intoxikace éterného těla

Karel Funk (») | 2. 1. | přečteno: 375×
To nám ti zpochybňovači očkování nějak rychle umlkají na covid. Jeden, působící rozvážně – ba z tzv. duchovních kruhů - tvrdil, že se neočkuje, protože čeká, až si jeho tělo samo vytvoří protilátky. Znělo to hezky, ale covid byl rychlejší než ty protilátky. I pokud by neonemocněl, bylo by neočkování nezodpovědné nejen vůči němu (to je jeho věc), ale neočkovaní sobecky ohrožují i okolí, a to už není jen jejich věc. Několikrát týdně se můžeme dočíst o úmrtí popíračů a anti-vaxerů na covid. Je to jednoduché: neočkování se a zároveň chození mezi lidi je sobectví a bezohlenost, je to myšlení jen na sebe, i kdyby se dotyčný zabýval jakýmsi duchovnem celý život. číst dál

DODATEK K ČLÁNKU O ADVENTU: LETOŠNÍ ADVENT…; SMOGOVÁ A COVIDOVÁ INVERZE; COBY BÝVALÝ ŽIŽKOVÁK...

Karel Funk (») | 7. 12. 2021 | přečteno: 299×
Někdy spoléháme, že karma je jen jakýsi abstraktní pojem anebo že přijde až někdy v daleké budoucnosti, jindy jí nadbíháme dobrovolně, aby přišla hned. Takových je teď hodně, hlavně u popíračů a fanatických agresivních antivaxů. Stačí náhodně vybraný nadpis článku na internetu: Díry do krku a zhuntované plíce: Takhle covid zamával s třicátníky. - Na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN na Karlově náměstí v Praze leží pacienti, kteří již nejsou infekční. Nad nemocí ale nevyhráli. Selhávají jim plíce i další orgány a budoucnost mají nejistou… - Coby bývalý Žižkovák (na přelomu 70. a 80. let) to dobře pamatuju: nedalo se větrat, nedalo se vyjít na ulici, nedalo se jít nakupovat, na kulturu…, aniž by se člověk nezahlcoval smogovými výpary nad Prahou (topilo se hlavně uhlím, socialistická auta bez katalyzátorů, tovární komíny bez filtrů…), soudruhům to bylo jedno a nesmělo se o tom ani mluvit. Trvalo to roky, nebylo kam si stěžovat. Vlastně bylo, ale pak by se člověk vrátil domů až po pár letech či měsících kriminálu, nebo by alespoň byl i se svou rodinou existenčně šikanován. TAKOVOU INVERZI NÁM PŘIPRAVILI TI SHORA, nekritizovatelní, nepostižitelní. A dnes? KROM NEČINNOSTI A NESCHOPNOSTI VLÁDY SI NYNĚJŠÍ COVIDOVOU INVERZI PŘIPRAVUJEME I SAMI, svobodně, často pyšně, agresivně, bezohledně. Pozor, abychom si sami nekoledovali o nějakou formu totality. Leckdo z politiků na to možná čeká. číst dál

K OČKOVÁNÍ: VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ MUSÍ BÝT VYVÁŽENÉ; Vakcinace neuškodí, pokud se dotyčnému alespoň následně dostane duchovní výchovy; Materializaci nitra po očkování zabrání jen duchovní výchova

Karel Funk (») | 5. 12. 2021 | přečteno: 367×
Když dva odmítají totéž, ale úplně odlišně; Zkouška i příležitost nynější doby; Neumíme být sami či s druhými jen niterně, raději se chodíme družit a nakazit; Očkování pro bezpečnější kočkování;  Čím tvoříme odolnost vůči infekcím pro příští inkarnaci? - Současně s podnětnou a antroposoficky zdůvodněnou myšlenkou o možnosti některých nedobrých účinků očkování zaujímají i nynější anti-vax rovněž odmítavé stanovisko, ovšem z jiných pohnutek, paušálně a s podkladem hluboké nenávisti a fanatismu v názorech i činu, tedy ze spodiny a zplodin podvědomí. Opomíjejí to podstatné – morální a duchovní faktor. De facto tím věci škodí. - Antroposofové pojednávají naopak z jasného morálního vědomí (i když někdy strašně složitě a bez ohledu na chápací možnosti neantroposofů). číst dál

Dnes vyřvává a napadá, zítra se dusí; Vzkaz primáře; „Neočkovaní bývají agresivní“, říká sestra; Očkovaní jsou na tom v nemocnicích podle statistik šestkrát lépe, než neočkovaní.

Karel Funk (») | 1. 12. 2021 | přečteno: 427×
Ponechme nyní stranou diskuzi, zda pro či proti očkování. K tomu se zde ještě vrátíme. Zaráží mne ale nepřehlédnutelný socio-psychologický jev – totiž hrubost a agresivita většiny odpůrců očkování (jsou i výjimky). Neumějí a nechtějí inteligentně zacházet s informacemi. I pokud na odmítání vakcinace něco je, pak jejich vulgarita, fanatismus a agrese škodí věci, ztěžuje sociální dialog. Podle C. G. Junga bývá fanatismus projevem (kompenzací) potlačené pochybnosti. Výhružný pokřik a někdy i agresivní jednání mnohých z nich připomíná nacionální a fašizující tendence před 2. světovou válkou, trochu i pokřik Henleinovců v našem pohraničí. Vykazují mnohé znaky sekty. Myslím, že seriozní odpůrci očkování by se měli od těchto projevů jasně distancovat. Vybral jsem na toto téma několik zkušeností a úryvků z různých článků různých autorů (pro krátkost někde neuvádím zdroje). číst dál

JEDNODUCHÉ, LOGICKÉ, STAČÍ I MALÉ IQ: NEJVYŠŠÍ NÁKAZA JE TAM, KDE JE NEJNIŽŠÍ PROOČKOVANOST; POPÍRAČI SVÝM OHROŽUJÍCÍM JEDNÁNÍM STAVÍ BARIÉRY VE SPOLEČNOSTI

Karel Funk (») | 24. 11. 2021 | přečteno: 333×
PSYCHÓZA NENAHRADÍ LOGIKU; TI, KDO POTŘEBUJÍ NOVÉ KLOUBY APOD., MUSÍ ČEKAT KVŮLI NEOČKOVANÝM NEMOCNÝM COVIDOVÝM FRAJÍRKŮM (jistě že nepatrnou menšinu z nakažených nelze z ničeho vinit a házet všechny do tohoto pytle). - Už ve škole nás učili nepředbíhat. Možná to zní cynicky, ale nejsem si jistý, kde je větší humanita a spravedlnost: zda odkládat nadlouho některé plánované operace, třeba kýly, žlučníky, nový kloub aj., kvůli přednosti neočkovaným a neukázněným covidovým hazardérům (jistě že jsou i výjimečné vzácné důvody k odmítnutí očkování), anebo zda zavést spravedlivé pořadí hospitalizace i pro ně, kdy budou mít alternativu: uzdravení - nemocnice – hřbitov. Zda se mají obětaví zdravotníci hroutit přepracováním a podlamovat si zdraví a rodinný život třeba náročnými 25 dvanáctihodinovými službami ve skafandrech v měsíci, nebo nechat hroutit se ty, kdo onemocněli vlastní zpupností a vědomým hazardérstvím. - Trochu prorocky to vystihl už před lety níže citovaný autor Ortega. Afinitu jeho článku s nynější situací lze vidět i v tom, že i průměrný člověk najednou vidí možnost jakés takés vzpoury proti establishmentu, ba vzpoury viditelné: kašlu na opatření. Chtějí drtit vše, co jde shora, bez rozeznání účelnosti. Mají svou moc: ignorovat opatření a nařízení. Zapomínají na možné následky pro ně samé i pro okolí. číst dál

Bojkot elementární logiky; Velké tříbení; Čas vyjevování, kdo je kdo; Svoboda mínus odpovědnost = egoismus; Domněle vítězný pokřik versus tichá ohleduplnost; Co odhaluje a kam nás vede covid

Karel Funk (») | 22. 11. 2021 | přečteno: 332×
V 50. letech minulého století proběhla komunistickým tiskem hrdinná zpráva. Jakýsi stavební kolektiv se po vzoru sovětských stavbařů rozhodl betonovat i při deseti, patnácti pod nulou. Co jim kdo bude nařizovat a říkat, že se nesmí betonovat pod mínus dvou stupních. (Odůvodnění zákazu vycházelo logicky ze skutečnosti, že voda se v nezaschlém betonu při mrazu nepatrně roztáhne a beton se časem rozsype.) Tedy udatně betonovali, mráz nemráz. A máme tu podobný princip myšlení. I když covidem onemocní i malé procento těch, kdo se chránili, drtivá většina těch, kdo onemocněli, jsou popírači. Všim... číst dál

Nejde o názor, ale o charakter člověka; Odpíračům očkování jde jen o ně samotné; 31 tisíc životů; Neočkovaní jsou většími přenášeči nákazy; 80 % s covidem v nemocnicích jsou neočkovaní

Karel Funk (») | 18. 11. 2021 | přečteno: 365×
NÍŽE DOPLNĚNO; Co je vlastně křesťanské? Někteří „stateční“ duchovnisti to vědí lépe: odolávají „manipulaci státu“ a „nátlaku vlády“ co do očkování a ochrany a popírají sebevědomě tragédie v důsledku covidu, které jsou na denním pořádku. Mají tímto cynismem svou míru spoluzodpovědnosti za nákazu, utrpení případně úmrtí těch, kteří na ně dali. Jejich jednání je tedy protikřesťanské, i když používají vznešené duchovní výrazivo. Chybí-li zemský základ - základní orientace a reagence ve věcech kolem nás, pak i veškeré duchovno se jednou sesype jako domeček z karet. Duchovnost nejsou jen nadoblačné výšiny, pročtené knihy, promeditované hodiny, množství modliteb či manter denně vykonaných..., ale i praxe: normální inteligence, etika, ukázněnost, ohleduplnost, ducha-přítomnost. Třeba pochopit i to, co shrnul dr. Jiří Černý: „Neočkovaní jsou skutečně něco jako parazité nebo černí pasažéři, kteří se vezou na ochotě většinové populace nechat se očkovat. Takové rozhodnutí totiž chrání i ty neočkované.“ číst dál

Je v módě vědět o covidu něco víc, než ti ostatní; „Vzácné" konspirační teorie bují; Jak lze zneužit antroposofické termíny?; Co vadí éter. tělu?; Prý jsme pod rouškami bez Krista;

Karel Funk (») | 7. 11. 2021 | přečteno: 500×
NAČ DODRŽOVAT OPATŘENÍ. BEZ NICH MÁME NADĚJI, ŽE NÁM POJIŠŤOVNY VELKORYSE UHRADÍ DLOUHODOBÝ NÁKLADNÝ POBYT NA UMĚLÉM SVĚŽÍM VZDUCHU Z VENTILÁTORU. HLAS ODPŮRCŮ OČKOVÁNÍ SLÁBNE. jAK BY NE: NĚKTEŘÍ LEŽÍ NA KYSLÍKOVÝCH VENTILÁTORECH, JINÍ ZEMŘELI. NĚKTEŘÍ "STATEČNÍ" BUBNUJÍ NA POPLACH, ŽE OCHRANNÁ OPATŘENÍ JSOU DÍLEM AHRIMANA.   "Logika": Nenechám si státem nic diktovat. Jakápak přednost zprava. Jedu.  - Ptala se mne čtenářka z vísky s krásným názvem Broučkova Lhota: „Narazila jsem na článek pana Radomila Hradila na FB stránkách Rudolf Steiner... Je členem Antroposofické společnosti… Nemyslím si, že tento článek může přispět ke zklidnění situace.“ číst dál

Trpící tcheshtina; "Strážník použil na mladíka pepřák, po zásahu zemřel." Rizikové povolání; KDO ZDE NECHÁ VOLNĚ POBÍHATI PSA, BUDE ZASTŘELEN; IQ autorů na internetu; Psychická hygiena

Karel Funk (») | 5. 11. 2021 | přečteno: 314×
Jistě, že se nám občas může stát – i u sebe jsem to našel - že vytvoříme nechtěně nějaký ten jazykový „skvost“ či pravopysnou chibyčku. Ve zprávách na internetu je jich ale tolik, že by jeden váhal, zda se nenapojil na kroužek absolventů pomocné školy. Krom neschopnosti ovládat gramatiku a interpunkci často chybí i logika a moralita úsudku. Koho na to vůbec na internetu najímají a kdo tam takové lidi přijímá? - Ukázka z dalšího textu: Motorkář P. A. Pontos bez helmy se zabil ranou do hlavy při protestní jízdě proti nošení helmy. Připomíná mi to ty množící se případy odpůrců bezpečnostních opatření proti covidu, ležících poté v nemocnicích na kyslíku resp. ventilátoru nebo již mrtvých. To mi připomnělo i obdobné starší situace, byť ne tak tragické: Před lety se před budovou televize sjeli motorkáři z celé republiky, aby protestovali proti způsobu referování, který podle nich znevažoval jejich řidičské umění. Jejich slovník byl ten nejvulgárnější. K protestu samotnému ale nedošlo: jeden z nich, patrně v touze elegantně zabrzdit, doklouzal po zadku, před ním doklouzala položená motorka. Televize to filmovala, motorkáři se po tom fiasku rozjeli. číst dál

O spánku a snech trochu jinak

Karel Funk (») | 3. 11. 2021 | přečteno: 297×
Natočili jsme s Petrem T. video (netušil jsem, jak se hezky povídá s oporou za zády - tentokrát jí byla vlídná bříza). číst dál

Psí družení a vrabec žebravý Na Knížecí v Cimelicích; Navazovat známosti lze nejen pres knihu, ale i pres psa; Naše civilizace se blíží stupni psa. Dockáme se príchodu cloveka?

Karel Funk (») | 1. 9. 2021 | přečteno: 289×
Když se toulali Leoš Janácek a Antonín Dvorák jižními Cechami, zapsal si Janácek do denícku: Recí onech trí dnu mnoho nebylo. Tak do uzlícku. - Vzpomnel jsem si na to nedávno pri zastavení se cestou z Prahy na obed v cimelické restauraci Na Knížecí (patrne podle Schwarzenbergu, v celém kraji zdejším odedávna oblíbených a ctených). Na venkovní terase poskakoval mi pri jídle pod nohama vrabec žebravý. Docela tlustý, asi si vyžebral dost. Co jiného by taky celý den delal. I tak - nenápadne jsem mu pod stul uplivnul kousek jídla, chopil se toho okamžite, až mel zobák z obou stran zapatlaný. Tedy jsme poobedvali spolu. Obcas cvrlíknul, já na to nic, tedy recí jsme též mnoho nenadelali. Poté byl pod stolem vystrídán, spíše vypuzen velkou pejsinkou, též dobre vykrmenou, která si privedla pánícka a rozhodla i za neho, ze se usadi proti mne. Poslechl. Pod stolem byla trochu neskladná, ale delala na mne zdola pri jídle psí oci. Neodolal jsem a kousek jsem jí obcas shodil pod stul v momentech, kdy se pánícek nekoukal. Ani ona nepohrdla. Olízla se a položila si mi hlavu na koleno a hypnotizovala mne pri jídle pohledem, až jsem si pripadal provinile, že jí to nedám všechno. Od vedlejšího stolku na ni pod stolem dorážel jakýsi mrnavý vrískálek, takové kapesní štekátko, a vždy po výkonu se ohlédl, má-li za sebou pána. Dáma pejsinka si provokatéra nevšímala – nejdokonalejší reakce. číst dál